MinEgobok

David Beskow

Utbildningsledare och coach, Projektcentrum Idékraft.
Kompetens: Jag är riktigt bra på att tänka. Såväl lateralt som sekventiellt, lika bra konkret och abstrakt. Den feedback jag fått i flera år visar att jag även är bra på att hjälpa andra att tänka större, längre och bättre. Jag har även ett stort tålamod som tjänar mig väl i min roll som utbildare och ledare.

Ambition: Jag tycker att kommunikation och feedback borde vara ett obligatoriskt skolämne. Eftersom jag tror att det kommer att dröja har jag ett delmål. Om fem år är jag rektor för Sveriges bästa gymnasieutbildning, Idékraft Gymnasium. Där kommer det mellanmänskliga mötet, med allt vad det innebär, vara en integrerad del av pedagogiken. Alla som genomgår den utbildning jag leder kommer att bli bättre på att kommunicera.

Passion: Jag går igång på idéer, egna och andras. Jag kan t.ex. bli genuint lycklig av att brainstorma. Jag blir också varm inombords av att se människor växa och utvecklas. När jag får vistas i kreativa miljöer och bidra till andras utveckling har jag alltid mer att ge.