MinEgobok

Vanliga Frågor

Nedan följer frågor som vi ofta får när vi är ute och pratar om feedback.


• Det känns så konstigt att be om beröm. Hur ska jag göra för att våga?

Du kan tänka på något annat du varit rädd för att göra som du ändå gjort. Det känns inte lika obehagligt att göra en andra eller tredje gång, eller hur? Gränsen för att vad som känns obehagligt fast vi logiskt vet att det är ofarligt kallas för komfortzon. Varje gång vi gör något som skrämmer oss utökas komfortzonen. Det gör att vi känner oss bekväma i fler situationer. Ett annat sätt att våga är att tänka mer på belöningen än på risken att bli avvisad.


• Min chef/kollega/arbetsgrupp skulle verkligen behöva bli bättre på feedback. Hur ska hen/vi göra?

Ett bra första steg om man vill att någon annan ska bli bättre på feedback är att själv bli bättre på feedback, kanske med hjälp av en Min Egobok. En relation byggs alltid från bägge håll och människor har en tendens att ge vad de får (och ibland önska mer än vad de ger). Sedan finns alltid möjligheten att anlita oss för att komma och berätta om feedback och träna dig och de dina i denna lätta och svåra konst.


• Finns det något man ska tänka på att göra eller undvika när man ger feedback?

Ett grundläggande men bra tips är att vara uppmärksam på den man ger feedback till. Genom att lägga märke till mottagarens reaktion kan jag försäkra mig om att hen förstår vad jag menar. Undvik att hitta på beröm att linda in din kritik i. Det ger i bästa fall ett förvirrande intryck och i värsta fall uppfattas det som oärligt, även om du har ett gott uppsåt.


• Varför är det så svårt med både kritik och beröm?

Det mest grundläggande svaret är att de flesta av oss är otränade i att ge och få feedback. Som bekant är allt vi inte tränat oss på svårt i början. Vi efterlyser kommunikation som ett eget skolämne redan från grundskolan för att alla, precis alla behöver bli bra på detta.