MinEgobok

Om Feedback

Feedback betyder egentligen återkoppling, att ge eller få en koppling tillbaka till ett beteende eller en handling. Vår favoritdefinition av feedback är dock en annan och mer ordagrann, nämligen näring (feed) åter (back). När någon ger feedback ges näring åter till den andres utveckling. Med det synsättet är all feedback en gåva, som bör tillvaratas och uppskattas som andra gåvor. Det är lite som en hemstickad tröja i julklapp. Tröjan var kanske inte det man helst av allt ville ha. Men även om den sticks, passar dåligt och är anskrämligt ful så har någon lagt tid och möda på att skapa den. Och om vi tänker på det, så kommer den alltid att värma, inifrån och ut. Ser vi feedback på det viset är all feedback positiv, oavsett om den handlar om våra styrkor eller svagheter.

Människan är en social varelse. I alla tider och över hela vår planet har vi levt i större eller mindre grupper. Vi söker varandras sällskap för att samarbete skapar trygghet och överflöd men också av ett annat viktigt skäl: Vi bekräftar varandra genom kommunikation. Från att vi föds och genom hela livet söker vi andras åsikter om oss för att få reda på att vi är älskade, att vi är bra som vi är. Det går till och med att säga att vi är de vi är beroende på hur andra har bekräftat oss.

Babyn bygger sin första självbild utifrån vad föräldrarna reagerar på och hur de reagerar. Senare lär sig barnet normer och sociala spelregler av både barn och vuxna i omgivningen. Tonåringen söker vännernas bekräftelse i uppbrottet från föräldrarna. Hela tiden bygger vi vidare vår identitet baserat på andras människors reaktioner på vårt eget handlande. Därför tycker vi att Min Egobok är viktig. Ifylld av rätt personer fungerar den som en spegel som visar vem bokens ägare är.